Zainteresowania naukowe

Cyfrowe przetwarzanie obrazów Zastosowanie metod cyfrowego przetwarzania obrazów do medycznych obrazów mikroskopowych.
Sztuczna inteligencja Sieci neuronowe i inne metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do rozpoznawania obiektów w obrazach
Eksploracja danych Metody eksploracji danych do ewaluacji i poszukiwania korelacji cech