Rozprawa doktorska

VI Konferencja STI

Odwiedź mnie na Researchgate

O mnie

Michał Kruk - Curriculum vitae

Imię: Michał
Nazwisko: Kruk
E-mail: MICHAL_KRUK@sggw.pl
Rok urodzenia: 1980
Afiliacja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Zastosowań Informatyki
Zakład Systemów Inteligentnych
Stanowiska: Prodziekan ds. Dydaktyki
Kierownik Zakładu
Przebieg kariery: Mgr inż. 07/07/2004, PW
Analiza skupień za pomocą metod neuronowych i statystycznych
Dr inż. 25/06/2008, PW
Automatyczny system rozpoznawania komórek na podstawie obrazu mikroskopowego wybranej tkanki ludzkiej dla potrzeb diagnostyki medycznej
Dr hab. inż. 18/01/2017, PW
Zastosowania metod sztucznej inteligencji we wspomaganiu rozpoznania i diagnostyki obrazów biomedycznych

Kilka klatek o mnie

Aktualne informacje